Aktyvi mokykla

AM logo geltonas 1

 

Aktyvios mokyklos tikslas - skatinti mokinius būti fiziškai aktyviais, ugdyti mokinių pasitikėjimą savimi, paskatinti juos geriau pažinti savo kūną.
Aktyvios mokyklos prioritetai - aktyvi ir šiuolaikiška ugdymo įstaiga, užtikrinanti patrauklią fizinio aktyvumo aplinką mokykloje.
Aktyvios mokyklos uždaviniai:

  • Didinti pedagogų, mokinio pagalbos specialistų ir tėvų vaidmenį fizinio aktyvumo skatinimo srityje. 
  • Fizinio aktyvumo priemonėmis skatinti mokinių bendradarbiavimą, formuoti komandinio darbo įgūdžius, ugdyti kilnaus elgesio ir kitas sporto vertybes.
  • Gilinti ugdytinių žinias apie įvairias fizinio aktyvumo formas ir jų svarbą. 

Aktyvi mokykla – mokykla, kurioje išskirtinis dėmesys skiriamas mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui, kuriant fiziniam aktyvumui palankią mokyklos aplinką ir integruojant fizinį aktyvumą į kasdieninį mokyklos gyvenimą.
Aktyvių mokyklų sąrašą galima rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainės aktualijose www.smlpc.lt

Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas" fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planas 2024-2028 m. čia

Pažymėjimas