Įstaigos vadovai

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Irena Povilaitienė
Baigusi Klaipėdos universiteto ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos specialybės kursą, suteikta ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija.
Jurbarko vaikų lopšelyje-darželyje dirba nuo 1986 metų. Pradžioje dirbo auklėtoja, nuo 2000 metų dirba direktorės pavaduotoja ugdymui.