Tarptautinė vaikų gynimo diena

    Birželio 1-oji yra Tarptautinė vaikų gynimo diena. Mūsų darželio vaikai savo aikštelėse šią dieną paminėjo su muilo burbulais, piešdami su kreidelėmis, sportuodami ir mėtydami į dangaus platybes popierinius lėktuvėlius. Taip pat visi piknikaudami dalinosi su draugais atsineštomis vaišėmis. 
    Vaikystė – tai geriausi prisiminimai. Kurkime juos visi kartu!


    Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nyštukas" priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo mokytoja Dovilė Banienė