Respublikinė metodinė-praktinė konferencija lopšelyje-darželyje „Nykštukas“

   Lapkričio 28 d. Jurbarko vaikų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ įvyko respublikinė ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų metodinė-praktinė konferencija „Vaikų žaidybinė ir patyriminė veikla, atradimo ir natūralaus smalsumo apie supantį pasaulį puoselėjimas“.
   Konferenciją pradėjo lektorė-praktikė iš Klaipėdos Lina Liutvinienė. Lektorės pranešimas „Vaiko raida ir jo skatinimas per žaidybines veiklas“ visiems dalyviams suteikė įvairių apmąstymų, o kartu naujų, kūrybingų idėjų prasmingiems darbams pedagoginiame procese.
   Konferencijoje dalyvavo Jurbarko rajono ikimokyklinių įstaigų mokytojai, pagalbos vaikui specialistai, pedagogai iš Vilniaus, Kauno, Vilkaviškio, Tauragės, Pagėgių, buvo pristatyta12 vaizdo pranešimų patyriminio ugdymo(si) tema.
   Visi konferencijos pranešimai buvo informatyvūs, o jos dalyviai susidomėję klausė pranešėjų sėkmingai įgyvendintos gerosios patirties pavyzdžių su ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikais, ugdant juos darželyje, įvairiose darželio lauko aplinkose, edukacinėse miesto ar rajono aplinkose, keliaujant, pažįstant, atrandant ir suvokiant supantį pasaulį ir kaip jame turime teisingai elgtis ir gyventi.
   Konferencijos metu buvo eksponuojama lopšelio-darželio „Nykštukas“ ugdytinių ir jų tėvų kūrybinių knygelių paroda „Lik, sveikas rudenėli!“. Paroda surengta įgyvendinant tarptautinį projektą „Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas“.
   Konferencija praturtino ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojus, pagalbos vaikui specialistus naujomis idėjomis, naudingais sumanymais, patyriminio ugdymo(si)  pavyzdžiais.