Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė“ 2024

   Vienas iš populiariausių vaikų dainų konkursų „Dainų dainelė“ vyksta Lietuvoje kas du metai.
   Konkursas vyksta trimis etapais. Pirmas etapas organizuojamas rajono savivaldybėse, antras - apskrityse ir tik patys geriausi dainininkai patenka į trečiąjį etapą, kuris vyksta jau LRT televizijoje. Konkurso dalyviams keliami aukšti reikalavimai, jų pasiruošimą vertina komisija. Dalyviai privalo atlikti tris skirtingo pobūdžio dainas. Viena iš jų daina būtinai turi būti lietuvių liaudies. Pedagogui tenka didelė atsakomybė parenkant repertuarą .Gerai dainuoti neužtenka. Reikia ir sceninio įvaizdžio, artistiškumo. Konkursas vyko Jurbarko A. Sodeikos meno mokykloje.
   Mūsų darželio ugdytiniai dalyvauja nuolat šiame konkurse. Labai atsakingai ir kruopščiai jam ruošiamės. Šiais metais „Nykštukui“ atstovavo sesučių duetas. Tai „Sveikuolių“ grupės ugdytinės Radvilė ir Rasvita Rakštelytės. Jos atliko tris dainas „O tai šitaip“(muz. V. Bagdono žodž. K. Jakubėno), „Rida-da“(lietuvių liaudies harm. K. Linkevičiaus) Ir „Gaudyk pelę“ (muz. ir žodž. N. Kavaliauskaitės). Mergaitėms akomponavo koncertmeisterė R. Vaznienė. Sceniniu įvaizdžiu pasirūpino jų mama. Tokioje scenoje sesutės pasirodė pirmą kartą. Ne visada galutinis tikslas yra laimėti. Labai svarbu ir muzikinė patirtis, pats mokymosi procesas. Dažnai tokių konkursų metu padedami pagrindai tolesniam vaiko meniniam ugdymui. Ugdoma kantrybė, noras tobulėti, darbštumas. Labai džiaugiamės, kad šį kartą mums pavyko! Sesučių duetas keliauja į sekantį konkurso etapą. Tikimės, kad ir ten nusišypsos fortūna.


Meninio ugdymo mokytoja Reda Pinaitienė