Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ l. e. p. direktoriaus 2023 m. veiklos ataskaita ir metinės užduotys

Laikinai einančios direktorės pareigas Irenos Povilaitienės 2023 m. veiklos vertinimo išvados ir 2024 m. metinės užduotys ČIA