„Grybų karas“ Jurbarko miesto viešojoje bibliotekoje

   Jau ne pirmus metus mūsų darželis dalyvauja Tarptautiniame projekte „Kelias į gražią vaiko kalbą. Laimingas vaikas“. Šiais metais kilo idėja sujungti į vieną visumą kalbą, muziką ir judesį. Nuolatiniai mūsų partneriai vykdant įvairias edukacijas - Jurbarko miesto viešoji biblioteka maloniai sutiko mums pagelbėti. Spalio 3 dienos pavakare „Nykštukų“ grupės didelis ugdytinių ir jų tėvelių būrys rinkos į biblioteką. Ten jau visų laukė edukacijai paruošta aplinka, muzikos instrumentai ,grybų kaukės ir vaikų pedagogės: A. Stasaitienė, A. Povilaitienė ir R. Pinaitienė. J. Marcinkevičiaus „Grybų karas“ yra nemirtinga klasika. Labai aktuali ir šiandien. Vaikai atėjo išmokę daug mintino teksto. Kūrinėlio intarpuose vaikai ir tėveliai grojo pasirinktais muzikos instrumentais. Įspūdžiui sustiprinti, geriau įsijausti į vaidmenis, labai padėjo įvairios grybų kaukės Pasaką skaitė ir skaidres rodė bibliotekos darbuotoja Violeta Murauskienė. Edukacijos pradžioje vaikai padainavo dainą „Lapelių šokis“(muz. ir žodž. E. Tolvaišienės) o pabaigoje visi drauge sušoko šokį „Baravykas“. Pasibaigus renginiui niekas neskubėjo skirstytis namo. Tėveliai vaišino vaikus pieno-ledų kokteiliais, šnekučiavosi. Gražus, rudeniškas oras leido visiems pabendrauti bibliotekos lauko kavinėje. Džiaugiamės, kad tėveliai taip aktyviai dalyvauja ugdymo procese. Juk tik mūsų visų bendrų pastangų dėka atrandamas kelias į gražią vaiko kalbą. Bendri renginiai sustiprina grupės bendruomenę ir padeda vaikams sėkmingai žingsniuoti pažinimo ir mokslo keliu.
  


    Meninio ugdymo mokytoja R. Pinaitienė