Dėkojame už skirtą paramą 2023 metais

    Nuoširdžiai dėkojame Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ darbuotojams, tėvams ir visiems rėmėjams už geranoriškumą, paramą, kurią skyrėte mūsų lopšeliui-darželiui, pervesdami 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sumos. Jūsų skirta parama mums padeda teikti kokybišką ugdymą, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir poilsio aplinkas, stiprinti lopšelio-darželio materialinę bazę.
    AČIŪ...Jums už gerumą ir nuoširdumą.

    Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ l. e. p. direktorė Irena Povilaitienė