Respublikinė akcija „Judrūs vaikai - gamtos draugai“

      Balandžio 24 dieną įstaigos bendruomenė dalyvavo RIUKPPA organizuojamoje respublikinėje akcijoje „Judrūs vaikai – gamtos draugai“.
      Akcijos tikslas - skatinti įstaigos bendruomenę rūpintis ir tausoti gamtą, aktyviai judėti gryname ore ir organizuoti įvairias netradicines veiklas. Mūsų vaikai su entuziazmu ėmėsi įvairių veiklų, siekdami šio tikslo:

  • rinko antrines žaliavas veikloms: plastikinius buteliukus, plastikinius įvairiaspalvius kamštelius, vienkartines kepurėles, laikraščius ir pan.
  • kūrybiškai leido laiką, kurdami mandalą iš antrinių žaliavų.
       Rinkdami antrines žaliavas jie įgijo žinių apie gamtos taršos mažinimą, atliekų rūšiavimą ir jų perdirbimą. Kūrybiškai leido laiką, kurdami mandalą iš antrinių žaliavų, aktyviai judėjo gryname ore. Tikimės, kad panašios veiklos padės suprasti, jog svarbu ne tik surinkti šiukšles, bet ir tinkamai jas išrūšiuoti. Dėkojame visiems, kurie prisijungė prie šios akcijos ir padėjo padaryti mūsų aplinką švaresnę ir gražesnę!