2019 - 2020 mokslo metai

                                                                                      RUDENĖLIS IR VARLYTĖS

     ATĖJO LAUKTAS RUDENĖLIS. SMARKIAI PŪTĖ VĖJAS IR NUPŪTĖ NUO MEDŽIŲ LAPUS. KAI MEDŽIAI BUVO BE LAPŲ, TADA PRADĖJO LYTI LIETUTIS. LIJO, LIJO IR PASIDARĖ BALOS. BALOSE MAUDĖSI VARLYTĖS. PASKUI ATĖJO JŲ KARALIUS. JIS PASAKĖ SAVO TARNAMS, KAD ATNEŠTŲ MUSYČIŲ. BET TARNAI NERADO MUSYČIŲ, NES JOS BUVO PASISLĖPUSIOS KARALIUS LABAI SUPYKO ANT TARNŲ IR SUPYKO. O KITĄ DIENOS RYTĄ RADO MUSYČIŲ IR KARALIUS LABAI APSIDŽIAUGĖ. JIS PAVAIŠINO VARLYTES. VARLYTĖS BUVO  SOČIOS IR LAIMINGOS.

rber

 

 

 

 

 

 

 

SUKŪRĖ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „NYKŠTUKAI“ UGDYTINIAI: VILTĖ, GABRIELĖ, OSKARAS, DOVYDAS, DOMAS.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                    Pasakojimas apie gyvūnus

20191028 13025920191028 130350

 

 

 

 

 

20191028 130404 20191028 130447

 

 

 

 

 

 

20191028 131504

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukūrė: „Spalviukų“ grupės ugdytiniai. 
__________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                             TRYS ŠUNIUKAI

    GYVENO KARTĄ TRYS ŠUNIUKAI. JIE VISI TRYS GRAŽIAI DRAUGAVO. KARTĄ JIE NORĖJO EITI PASIVAIKŠČIOTI, BET JŲ NELEIDO MAMA. BUVO TADA ŠALTA, TAMSU IR LIJO LIETUS. PASKUI JIE SUGALVOJO ŽAISTI STALO ŽAIDIMĄ SU LEGO. VIENAS ŠUNIUKAS PASTATĖ LEGO NAMĄ, O KITAS PASISTATĖ LEGO MAŠINĖLĘ, O TREČIAS PASTATĖ LEGO AUTOBUSĄ. JIE PRADĖJO ŽAISTI SU SAVO STATINIAIS. PAŽAIDĖ SU LEGO IR SUGALVOJO NAUJĄ ŽAIDIMĄ ,,SLĖPYNĖS“. VIENAS PASISLĖPĖ UŽ LOVOS, KITAS PASISLĖPĖ UŽ DURŲ, O TREČIAS ĖJO IEŠKOTI BROLIŲ. JIS SURADO ABU ŠUNIUKUS IR DŽIAUGĖSI. PAKUI PRADĖJO ŠUNIUKAI DŪKTI, O MAMA SAKĖ JIEMS PASĖDĖTI IR ATAUŠTI. JIE BISKĮ PASĖDĖJO GRAŽIAI IR TADA IŠLEIDO JUOS Į LAUKĄ. ŠUNIUKAI SUTIKO SAVO DRAUGUS. JIE VISI GRAŽIAI ŽAIDĖ IR DRAUGAVO.
SUKŪRĖ: PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO „SVEIKUOLIŲ“ GRUPĖS UGDYTINIAI: URTĖ, SMILTĖ, ARDENA, BENAS, MARIUS, SIMAS, ADOMAS.
____________________________________________________________________________________________________________________________________                                     
                                                    ZYLUTĖ  IR  VARNOS

    ŽIEMA  KELIAUJA  PRO  PUSNYNUS. JI  SUTIKO ZYLUTĘ SUŠALUSIĄ.
ZYLUTĖ  SAKO:

- PAŽIŪRĖK, ŽIEMUŽE, JAU UŽŠĄLO LEDAS IR MAN LABAI ŠALTA.

ŽIEMA TARĖ:
- ATSIPRAŠAU, KAD TAVE SUŠALDŽIAU.
- NIEKO TOKIO, ATLEIDŽIU TAU, ŽIEMUŽE.
ŽIEMA SAKO:
- AČIŪ, KAD MAN ATLEIDI... TAU GAL VAIKAI PASTATYS LESYKLĖLĘ  IR TU TEN GALĖSI LESTI, KAI VAIKAI ATNEŠ SĖKLELIŲ, DUONOS TRUPINĖLIŲ, GRŪDELIŲ,  LAŠINUKŲ. TIK SAUGOKIS VARNŲ.
    VAIKAI ATNEŠĖ  PAUKŠTELIAMS  MAISTO: GRŪDŲ,  LAŠINUKŲ  IR  DUONELĖS  TRUPINĖLIŲ.  ZYLUTĖ  LESĖ  IR  ATSKRIDO  VARNA.
   JI  SUKARKSĖJO:
 - GAL MAN  DUOTUM PALESTI IR  AŠ NORIU GRŪDELIŲ...
   ZYLUTĖ  TARĖ:
 - NEDUOSIU, AŠ TAVĘS BIJAU...
 NUSKRIDO VARNA PASIKVIESTI KITŲ VARNŲ.
ZYLUTĖ PASIKVIETĖ ŽIEMUŽĘ IR TARĖ JAI:

- MANO LESYKLĖLĖJE ATSKRIDO VARNA IR JI PRAŠĖ MAISTO.
- O  KĄ TU JAI SAKEI, - TARĖ ŽIEMA.
 - O AŠ NELEIDAU  VARNAI  LESTI  IR  JI   NUSKRIDO  KAŽIN  KUR. PADĖK, ŽIEMUŽE, MAN.
PASKUI  ATSKRIDO  VARNŲ  BŪRYS  PRIE  LESYKLĖLĖS. TUOJ  ATSKRIDO  ŽIEMUŽĖ  IR  ZYLUTĖ. ŽIEMA  VARNOMS  SAKO:
 -NELESKIT  ZYLUTĖS MAISTO.
 PASKUI  ATEINA  VAIKAI  IR PASTATO  VARNOMS  LESYKLĖLĘ.  VARNOS  PADĖKOJO  IR  PASAKĖ, KAD  DAUGIAU  TAIP  NEDARYS.
 VARNOS  IR  ZYLUTĖ  SUSIDRAUGAVO  IR  DRAUGIŠKAI  GYVENO.
SUKŪRĖ  PRIEŠMOKYKLINIO  UGDYMO  GRUPĖS „SVEIKUOLIAI“  UGDYTINIAI:  URTĖ,  MARIUS,  SMILTĖ,  RUGILĖ,  LEILA, TIMAS.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
                                              ŽIEMOS DŽIAUGSMAS

      KARTĄ GYVENO ŽIEMA. ŽIEMA DŽIAUGIASI, KAD MES DRAUGAUJAM SU JA. JOS DRAUGAI DAR YRA MEŠKOS, PINGVINIUKAI, BALTIEJI VILKAI IR KALĖDŲ SENELIS. VISI VAIKAI DŽIAUGIASI, KAD YRA ŽIEMA IR ČIUOŽINĖJA NUO KALNO. KRENTA GRAŽIOS SNAIGĖS, BET VIENA YRA PATI GRAŽIAUSIA, DIDŽIAUSIA IR MYLIMIAUSIA. JI LABAI MĖGSTA ŽAISTI SU VAIKAIS. SNAIGĖS ATSIRANDA IŠ VANDENS LAŠELIO. ŠALTIS SUŠALDO, O VĖJAS MUMS ATSIUNČIA JAS. JOS BŪNA LABAI, LABAI GRAŽIOS, TIESIOG NUOSTABIOS. ŽIEMA YRA PATS NUOSTABIAUSIAS LAIKAS, NES JI BŪNA LABAI GRAŽI IR ŠALTA, IR LAIMINGA. GALIMA LIPDYTI SNIEGO SENĮ, VAŽINĖTI SU ROGUTĖMIS, SLIDĖMIS. ŽIEMA PRALINKSMINA VAIKUS, KVIEČIA Į LAUKĄ PASIVAIKŠČIOTI. MYLIM TAVE, ŽIEMA!

SUKŪRĖ: ,,NYKŠTUKŲ“ GRUPĖS UGDYTINIAI: KAMILĖ, EGLĖ, ELŽBIETA, EMILIJA, AGOTA, URTĖ Š., TITAS.
_________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                       MYLIM ŽIEMĄ

     ŽIEMA YRA LABAI GRAŽI IR NUOSTABI. ŠALTA. MES LAUKSIM JOS. MES JĄ LABAI MYLIM. GALIMA DARYTI ANGELUS. PER KALĖDAS GAUNAM DOVANŲ. GALIMA LIPDYTI SNIEGO SENĮ, PADĖTI MORKYČIŲ, KAD ELNIUKAI SUVALGYTŲ. SNIEGO KARĄ ŽAISTI, ČIUOŽINĖTI ANT LEDO. IR LABAI JINAI SMAGI. ŽIEMA YRA GERIAUSIAS METŲ LAIKAS: GALIMA PAČIUOŽINĖTI, GALIMA ČIU0ŽINĖTI NUO KALNŲ. NUOSTABIAUSIA ŽIEMA!

SUKŪRĖ ,,NYKŠTUKŲ“ GRUPĖS UGDYTINIAI
_________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                      SNIEGUOLĖ IR ŠUNIUKAI
    VIENĄ  KARTĄ GYVENO MERGAITĖ. JOS VARDAS BUVO SNIEGUOLĖ. JI TURĖJO DU ŠUNIUKUS. VIENA ŠUNYTĖ  BUVO  AURORA, O ŠUNIUKAS  RIKIS.  SNIEGUOLĖ  ŽAIDĖ SU ŠUNIUKAIS IR SU KAMUOLIU. JI JIEMS DAVĖ NEŠTI KAMUOLIUKUS. ŠUNIUKAI VYKDĖ SNIEGUOLĖS KOMANDAS. KAI PABODO ŽAISTI, TADA NUĖJO PAILSĖTI. O PO TO ĖJO ATSIGERTI IR PAĖSTI. KOL ŠUNIUKAI MIEGOJO SNIEGUOLĖ KEPĖ VIŠTIENĄ. TADA ŠUNIUKAI UŽUODĖ VIŠTIENĄ IR NUĖJO ĖSTI. PO TO VĖL NUĖJO ŽAISTI. PASKUI  SUTIKO KIŠKUTĮ. JIE LINKSMAI DRAUGAVO IR  BĖGIOJO SU KIŠKUČIU. KAI  SUTEMO, SNIEGUOLĖ NUSPRENDĖ, KAD  TURI KIŠKUTIS EITI NAMO, NES JO LAUKIA KIŠKIENĖ. KAI KIŠKUTIS  UBĖGO NAMO, TADA SNIEGUOLĖ IR  ŠUNIUKAI  PARĖJO LAIMINGI NAMO.
SUKŪRĖ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „NYKŠTUKAI“  UGDYTINIAI: AGOTA,  KAMILĖ,  ELŽBIETA,  TITAS.  
_________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                            TRYS  DRAUGAI
    KARTĄ  GYVENO SENELIS IR SENELĖ. JIE TURĖJO ANŪKĄ. JO VARDAS BUVO LUKAS.  JAM  SENELIAI  NUPIRKO  ELEKTRINES ROGUTES.  LUKAS  KELIAVO  ANT KALNŲ IR VAŽINĖJO SU  ELEKTRINĖM  ROGĖM.  PASKUI  ATĖJO  DU  JO  DRAUGAI  VYTIS  IR  GYTIS.  JIE  ČIUOŽĖ  SU  SLIDĖMIS. JIEMS  BUVO  LINKSMA  IR SMAGU. BET  VYTIS NETYČIA  SU  SLIDĖM  ATSITRENKĖ  Į  MEDĮ.  JIS  KVIETĖSI  Į  PAGALBĄ  DRAUGUS.  DRAUGAI  PADĖJO  VYČIUI  PASIKELTI  IR  NUVALĖ  NUO  JO  SNIEGĄ. PASKUI VYČIUI APSVAIGO GALVA IR JIS  NUVIRTO. DRAUGAI  IŠKVIETĖ  GREITĄJĄ  PAGALBĄ. ATVAŽIAVO GREITOJI IR IŠVEŽĖ Į LIGONINĘ.  GYDYTOJAI APŽIŪRĖJO, DAVĖ VAISTŲ IR PALEIDO NAMO. NAMUOSE VYTIS  UŽMIGO IR  PASVEIKO. LUKAS IR GYTIS ATĖJO APLANKYTI SAVO DRAUGO. JIE VISI  ŽAIDĖ  ŽAIDIMUS IR DŽIAUGĖSI, KAD  DRAUGAS  PASVEIKO.
SUKŪRĖ „NYKŠTUKŲ“ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS UGDYTINIAI: ELŽBIETA, VYTIS, TITAS, VAKARIS.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                           KIŠKIS, LAPĖ IR DRUGELIAI

    VIENĄ KARTĄ GYVENO KIŠKIS MIŠKE. JIS PAMATĖ DRUGELIUS IR PRADĖJO ŠOKUOTI PASKUI JUOS. PASKUI KIŠKIS NETYČIA ATSITRENKĖ Į LAPĘ. IR TADA LAPĖ KLAUSIA:
    - KAS TU TOKS, MAŽYLI?
    - AŠ ESU KIŠKELIS, O KAS TU?
    - AŠ ESU LAPĖ.
    PASKUI LAPĖ PAGALVO IR SAKO:
    - PAŽIŪRĖK, KIŠKELI, Į DANGŲ, KAIP GRAŽU.
    KIŠKIS PAŽIŪRĖJO IR PAMATĖ PAUKŠTĮ. LAPĖ PAŽIŪRĖJO IR SAKO:
    - TIKRAI GRAŽUS PAUKŠTIS, TAI STRAZDAS.
PASKUI JIE PAMATĖ AUKŠTAI SKRENDANT DAUG DRUGELIŲ. IR TADA KIŠKIS IR LAPĖ ĖMĖ GAUDYTI DRUGELIUS. KIŠKIS SAKO:
    - ŽAIDŽIAM DRUGELIŲ GAUDYNIŲ.
    IR LAPĖ SUTIKO. JIE GAUDĖ DRUGELIUS IR LAKSTĖ PO MIŠKĄ. KIŠKIS PAGAVO DU DRUGELIUS, O LAPĖ NEPAGAVO NĖ VIENO DRUGELIO. PASKUI PAVARGO IR ATSISĖDO ANT KELMUKO PAILSĖTI. PASKUI LAPĖ IR KIŠKIS NUBĖGO Į NAMUS, NES JŲ LAUKĖ MAMA IR TĖTIS.

    SUKŪRĖ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „SVEIKUOLIAI“ UGDYTINIAI: GUSTĖ, MIGLĖ, GABRIELĖ, GINTĖ, ARDENA.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                  VILKO IR EŽIUKO DRAUGYSTĖ

    VIENĄ KARTĄ VAIKŠČIOJO LAPĖ, KIŠKIS IR VILKAS PO MIŠKĄ. JIE SUTIKO EŽIUKĄ. JIE EŽIUKUI SAKĖ, KAD EITŲ PAŽAISTI SU KAŠTONAIS IR GILIUKAIS. VISI ŽAIDĖ LINKSMAI IR ILGAI. JIE UŽSINORĖJO GERTI. PASKUI PARĖJO VILKAS SU LAPE NAMO IR ATSIGĖRĖ VANDENS. JIE ATNEŠĖ VANDENS DRAUGAMS. PASKUI ĖJO IEŠKOTI MAISTO. JIE RADO ŽEMUOGIŲ, AVIEČIŲ, MĖLYNIŲ IR SKANIAI PAVALGĖ. PASKUI VĖL ŽAIDĖ IR NORĖJO EITI Į SAVO NAMUS. BET VILKAS SAKĖ, KAD EITŲ Į JO NAMUS. O EŽIUKAS KVIETĖ JUOS Į SAVO NAMUS. PIRMIAU JIE NUĖJO PAS VILKĄ, O PASKUI ĖJO PAS EŽIUKĄ. TUO TARPU VILKAS ĖJO PAIEŠKOTI Į MIŠKĄ RIEŠUTŲ, GRYBŲ. JIS RADO BARAVYKŲ IR ĮDĖJO Į KREPŠĮ. TADA NUĖJO PAS EŽIUKĄ IR PAVAIŠINO JUOS GRYBAIS IR RIEŠUTAIS. VISI SKANIAI PAVALGĖ IR LAIMINGAI GYVENO.

    SUKŪRĖ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „NYKŠTUKAI“ UGDYTINIAI: AGOTA, URTĖ Š., EGLĖ, URTĖ T., KAMILĖ, LIEPA.
__________________________________________________________________________________________________________________________________                        
                                                    PASAKA APIE VELYKAS

    VIENĄ KARTĄ GYVENO VELYKŲ BOBUTĖ. IR JI VAIKŠČIOJO PO NAMUS. IR PASKUI SUGALVOJO, KAD REIKIA NUDAŽYTI KIAUŠINIUS. PAS JĄ ATĖJO MIŠKO KIŠKUTIS IR PADĖJO DAŽYTI KIAUŠINIUS. JIE KIAUŠINIUS DAŽĖ RAUDONA, ŽALIA, RUDA IR PILKA SPALVA. KAI NUDAŽĖ KIAUŠINIUS ĖJO LANKYTI VAIKUS. VISIEMS VAIKAMS DAVĖ PO MARGUTĮ. PASKUI SU MARGUČIAIS ŽAIDĖ, JUOS RIDENO IR DŽIAUGĖSI KIENO MARGUTIS STIPRIAUSIAS. JIEMS BUVO LABAI SMAGU IR ŠVENTĖ VELYKAS. VAIKAI PASIKVIETĖ Į ŠVENTĘ KIŠKUČIUS IR VOVERYTĘ. KIŠKUTIS ATSINEŠĖ MARGUČIŲ IR MORKŲ, O VOVERYTĖ RIEŠUTŲ IR GRYBŲ. PASKUI VISI VAIŠINOSI. PO VAIŠIŲ JIE SMAGIAI ŠOKO IR DAINAVO. PASKUI KIŠKUČIAI IR VOVERYTĖ ATSISVEIKINO SU VAIKUČIAIS IR LAIMINGI NUBĖGO NAMO.
    SUKŪRĖ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „NYKŠTUKAI“ UGDYTINIA: AUSTĖJA, ELINA, EMILIJA.
__________________________________________________________________________________________________________________________________                               
                                                  PRINCESĖ MILĖJA      
          
    VIENĄ KARTĄ GYVENO PRINCESĖ PILYJE. JOS VARDAS BUVO MILĖJA. IR KARTĄ JI NORĖJO EITI Į LAUKĄ PASIVAIKŠČIOTI, BET TĖVAI NELEIDO. JIE BIJOJO, KAD NEKILTŲ JAI PAVOJUS. BET JI NEKLAUSĖ TĖVŲ IR TYLIAI IŠĖJO Į LAUKĄ. JI ĖJO PASIVAIKŠČIOTI Į MIŠKĄ. VAIKŠČIOJO, VAIKŠČIOJO MIŠKE IR PASIKLYDO. MILĖJA NERADO KELIO Į NAMUS. PASKUI PAMATĖ MIŠKE MAŽĄ TROBELĘ. ĮĖJO Į VIDŲ IR PAMATĖ MOTERIŠKĘ. JI BUVO FĖJA. MERGAITĖ PASISVEIKINO IR FĖJA PAŽINO PRINCESĘ MILĖJĄ. MERGAITĖ SAKĖ, KAD PASIKLYDO MIŠKE IR GAL GALI APSIGYVENTI. FĖJA LEIDO JAI PABŪTI, KOL SURAS NAMUS.
    IR KARTĄ ATJOJO TOKS PRINCAS Į MIŠKĄ. JIS IEŠKOJO PRINCESĖS. IR PASKUI MILĖJA IŠĖJO Į LAUKĄ IŠ TROBELĖS IR PRINCAS PAMATĖ MERGAITĘ. IR TADA PRINCAS PRIĖJO PRIE JOS IR PAKLAUSĖ KAS JI ESANTI. MILĖJA PAPASAKOJO KAS JAI ATSITIKO IR PAPRAŠĖ, KAD NUJOTŲ SU JA Į JOS KARALYSTĘ. PRINCAS SUTIKO JOTI Į MILĖJOS KARALYSTĘ. TĖVAI DŽIAUGĖSI, KAD MILĖJA GRĮŽO NAMO, NES LABAI PERGYVENO, KAI JOS NEBUVO NAMUOSE. PASKUI JI SUSIDRAUGAVO SU PRINCU IR LAIMINGAI GYVENO.

SUKŪRĖ: PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „SVEIKUOLIAI“ UGDYTINĖS-GODA, EVITA, GINTĖ, ARDENA, MIGLĖ.
__________________________________________________________________________________________________________________________________                            
                                              PASAKA APIE KALĖDAS
        GYVENO KARTĄ BERNIUKAS. BERNIUKAS SUGALVOJO PARAŠYTI LAIŠKĄ KALĖDŲ SENELIUI. JIS PARAŠĖ LAIŠKĄ IR PAPRAŠĖ DOVANŲ: ROBOTO IR DĖLIONĖS. KALĖDŲ SENELIS GAVO LAIŠKĄ. JIS PERSKAITĖ IR IEŠKOJO DOVANŲ. BERNIUKAS PRIEŠ KALĖDAS PASIPUOŠĖ EGLUTĘ IR LAUKĖ KALĖDŲ SENELIO. JIS PADĖJO SAUSAINIŲ SU PIENU PRIE EGLĖS KALĖDŲ SENELIUI, KAD JIS PAVALGYTŲ. PASKUI PADĖTŲ DOVANAS IR BŪTŲ STIPRUS IR LAIMINGAS. TUOJ KALĖDOS ATĖJO Į NAMUS. PER KALĖDAS ATĖJO NAKTĮ KALĖDŲ SENELIS. PADĖJO DOVANAS, PAVALGĖ SAUSAINIŲ SU PIENU IR IŠĖJO. KAI BERNIUKAS PABUDO, NUBĖGO PRIE EGLĖS, PAMATĖ DOVANAS. JIS IŠPAKAVO IR LABAI DŽIAUGĖSI, KAD JO NORAI IŠSIPILDĖ. JIS ŽAIDĖ SU ROBOTU IR DĖLIOJO DĖLIONĘ, KURIOJE BUVO MAŠINA. BERNIUKAS BUVO LABAI PATENKINTAS DOVANOMIS.

SUKŪRĖ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GUPĖS „SVEIKUOLIAI“ UGDYTINIAI: MATAS B., ARDENA, GINTĖ.
 __________________________________________________________________________________________________________________________________                                                     
                                                    RUDENĖLIS

      PAS MUS ATĖJO RUDENĖLIS. JAU DAUG NUO MEDŽIŲ NUKRITO LAPŲ. SODE PILNA OBUOLIŲ IR KRIAUŠIŲ. DARŽE UŽAUGO DAUG SVEIKŲ DARŽOVIŲ. DARŽE DAR AUGO DIDELIS SVOGŪNAS, MORKOS, AGURKAI, BULVĖS IR KOPŪSTAI. BET KARTĄ SUSIGINČIJO SVOGŪNAS SU MORKA. SVOGŪNAS SAKĖ, KAD JIS SVEIKESNIS. O MORKA SAKĖ, KAD JI NAUDINGESNĖ ŽMOGUI IR AKIMS. PASKUI PRIE JŲ PRIĖJO BULVĖ IR PASAKĖ:
      -KĄ ČIA JŪS KALBATE IR GINČIJATĖS? JUK AŠ SVEIKIAUSIA, MANE ŽMONĖS SKANIAI VALGO. PASKUI SVOGŪNAS NUTRAUKĖ GINČĄ IR PASAKĖ, KAD ČIA VISOS DARŽOVĖS NAUDINGOS ŽMOGUI IR TURI DAUG VITAMINŲ. PASKUI DARŽOVĖS SUSIDRAUGAVO, DAUGIAU NIEKADA NESIPYKO. JOS VISOS GYVENO KARTU IR GRAŽIAI.
SUKŪRĖ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „NYKŠTUKAI“ UGDYTINIAI: KAMILĖ, ELENA, FAUSTAS, ELINA, AUSTĖJA, DEIVIDAS, KORNELIJA.
________________________________________________________________________________________________________________________________
                                       KAS YRA DRAUGYSTĖ?

FAUSTAS –DRAUGAUTI IR SUSIPAŽINTI SU KITAIS DRAUGAIS.
KORNELIJA –NESIPYKTI IR DRAUGAUTI.
ROKAS – SAUGOTI VIENAS KITĄ IR DRAUGAUTI.
ELINA – NESIMUŠTI, O JEI SUSIPYKAI, TAI REIKIA SUSITAIKYTI.
TITAS – SVARBIAUSIA YRA DRAUGAUTI.
ELŽBIETA – TURĖTI DRAUGŲ.
DEIVIDAS – SUSIDRAUGAUTI SU NAUJAIS DRAUGAIS.
AUSTĖJA – MAN TAI REIŠKIA NESIPYKTI SU DRAUGAIS.
DOVYDAS – REIKIA KLAUSYTIS VIENAS KITO.
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ "NYKŠTUKAI“

________________________________________________________________________________________________________________________________
                                        VAIKŲ MINTYS APIE DRAUGYSTĘ

RUGILĖ – DRAUGAUTI REIKIA SU VISAIS VAIKAIS. MANO GERA DRAUGĖ URTĖ.
GODA – AŠ TURIU DRAUGĘ EMĄ IR MES KARTU ŽAIDŽIAME.
GINTĖ – NEGRAŽU PYKTIS SU DRAUGAIS, REIKIA DRAUGAUTI.
MATAS V. – AŠ TURIU DU DRAUGUS, MATĄ IR ETANĄ.
URTĖ – PYKTIS NEGALIMA SU ŽMOGUMI, REIKIA GRAŽIAI BŪTI.

EMA – KAI SUSIRANDI NAUJĄ DRAUGĄ IR SU JUO DRAUGAUJI.
EIMANTAS – KAI ŽAIDŽIU LAUKE SU DRAUGE AR DRAUGU, TAI DRAUGAUJU.

KAJUS – GRAŽIAI PAŽAISTI SU DRAUGU DARŽELYJE IR NAMUOSE.

SIMAS – REIKIA SUSIRASTI GERŲ DRAUGŲ IR DRAUGAUTI.

ARDENA – MANO DRAUGĖ RUGILĖ IR MES KARTU ŽAIDŽIAME.

EVITA – DRAUGYSTĖ, KAI VISI GRAŽIAI SUTARIA IR ŽAIDŽIA.

MAKSIMAS – MANO DRAUGAS ARONAS IR AŠ SU JUO DRAUGAUJU.

MIGLĖ – MANO DRAUGĖ GINTĖ. MES KARTU ŽAIDŽIAME, PIEŠIAME.
DOMINYKAS – MANO GERAS DRAUGAS SIMAS.
MAJUS – MANO DRAUGAS SIMAS IR DOMINYKAS IR GRAŽIAI ŽAIDŽIAME
MATAS B. – DRAUGYSTĖ, KAI TURI GERĄ DRAUGĄ.
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ „SVEIKUOLIAI“
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                            PASAKA APIE DUONUTĘ

     GYVENO KARTĄ DUONYTĖ. DUONYTĖ IŠĖJO PASIVAIKŠČIOTI Į LAUKĄ. JI NORĖJO PASIDEGINTI PRIEŠ SAULYTĘ, KAD BŪTŲ KIETA. PASKUI DUONUTĖ PAGALVOJO KAIP SUNKIAI REIKIA UŽLIPTI ANT STALO. ŽMOGUS IŠARIA ŽEMĘ IR PASĖJA TRAKTORIUM GRŪDUS. PASKUI UŽAUGA RUGIAI IR ATVAŽIUOJA KOMBAINAS NUPJAUTI. IR PASKUI MAŠINOS NUVEŽA GRŪDUS Į MALŪNĄ SUMALTI MILTUS. PASKUI ŠEIMININKĖ UŽMINKO TEŠLĄ IR IŠKŪRENA KROSNĮ. PASKUI KEPALIUKĄ ĮDEDA Į KROSNĮ. KEPA, KEPA IR IŠKEPA. PASKUI NUVEŽA Į PARDUOTUVĘ IR NUSIPERKA ŽMOGUS DUONELĘ. PARĖJĘS SUSIPJAUSTĖ, PADĖJO GRIETINĖS IR PASITEPĖ, IR SKANIAI SUVALGĖ.
     SUKŪRĖ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „SVEIKUOLIAI“ UGDYTINIAI: GINTĖ, EIMANTAS, GODA, MATAS B.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                            
                                                                         PASAKA APIE KAČIUKĄ

    GYVENO KARTĄ KAČIUKAS. JIS PABĖGO IŠ NAMŲ. JIS VAIKŠČIOJO PO MIŠKĄ. PASKUI JIS PAMATĖ PELĘ IR JĄ GAUDĖ. PELYTĖ PABĖGO IR KAČIUKAS JOS IEŠKOJO, BET NESURADO. IR JIS PASIKLYDO NUO NAMŲ. TADA KAČIUKAS ĖJO TOLIAU IR SUTIKO VILKĄ. VILKAS PPRADĖJO GAUDYTI KAČIUKĄ, BET JIS GREIT ĮLIPO Į MEDĮ, O VILKAS NEGALĖJO ĮLIPTI. KAI VILKAS NUĖJO, TAI KAČIUKAS IŠLIPO. PASKUI SUTIKO LAPĘ SNAPĘ IR SUSIDRAUGAVO SU JA. PASKUI LAPĖ KAČIUKĄ NUVEDĖ NAMO. KAČIUKAS LABAI DŽIAUGĖSI, KAD PARĖJO NAMO. O DAR LABIAU DŽIAUGĖSI, KAI PAMATĖ MAMĄ IR TĖTĘ. PASKUI VISI LABAI LAIMINGAI GYVENO.
    SUKŪRĖ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „SVEIKUOLIAI“ UGDYTINĖS: EMA, RUGILĖ, GINTĖ.