Auklėtojos Deimantės Noreikienės

https://padlet.com/dnnoreikiene/oh26sww9fmq5

https://padlet.com/dnnoreikiene/hffwiqwqz7fq

https://padlet.com/dnnoreikiene/rgbwu829q73pv0f4

_____________________________________________________________________________________________

Tema
Mano jausmai

Ugdymo(si) uždaviniai:
Turtinti vaikų patirtį ir žinias apie emocijas; padėti išmokti suvokti, atpažinti, įvardinti ir valdyti savo emocijas ir jausmus; supažindinti su pagrindinėmis emocijomis: linksmas, liūdnas, piktas, išsigandęs.
_____________________________________________________________________________________________

Veiklos pavadinimas, vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą, priemonės:
1. Mokomieji filmukai ,,Spalvos''.
2. Ieškoti nusakytos spalvos daiktų aplinkoje.
3. Apžiūrėti savo žaidimų aikštelę ir ieškoti kokių spalvų gėlytės auga, kokios spalvos žolė.
4. Piešti, lipdinti, aplikuoti, eksperimentuoti su spalvomis.

Ugdymo(si) uždaviniai:
1. Skirti ir pavadinti pagrindines spalvas;
2. Atkreipti dėmesį kokios spalvos vyrauja namuose, gamtoje;
3. Grupuoti įvairius žaisliukus, geometrines figūras;
4. Eksperimentuoti su spalvomis, tyrinėti;
5. Atskleisti savo kūrybiškumą, individualumą per meninę veiklą;
6. Suteikti vaikams naujų įspūdžių, bendravimo džiaugsmo.
_____________________________________________________________________________________________