Logopedės Imedos Čeberkienės

    Interaktyvus žaidimas Kas taip sako?" Lavinti kalbinę klausą. Mokyti pažinti ir įvardinti paveikslėliuose esančius daiktus. Skatinti įsiminti trumpus eilėraščius.
https://wordwall.net/resource/1316206/kas-taip-sako

    Interaktyvus žaidimas "Tas ar ta?" Mokyti skirti vyriškąją ir moteriškąją gimines. Nustatyti pirmą ir paskutinį žodžio garsą.
https://wordwall.net/resource/1448759/tas-ar-ta

    Interaktyvus žaidimas "Laukiniai paukščiai". Mokyti atsakyti į klausimus pilnu sakiniu, taisyklingai pavadinti laukinius paukščius ir išmokti jų "daineles" .
 https://wordwall.net/resource/1572219/laukiniai-pauk%c5%a1%c4%8diai