Ugdymas

    Ikimokyklinio ugdymo grupėse į Ikimokyklinio ugdymo programą integruojama:
     - Sveikatos ugdymo programa „Sveikatos ABC";
     - Ikimokyklinio amžiaus vaikų olimpinio ugdymo programa;
     - Programa „Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimas mokyklose";
     - Programa „Pienas vaikams".
   Taip pat įgyvendinama nuosekli, ilgalaikė socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo prevencinė programa „Kimochis".


   Priešmokyklinio ugdymo grupėse į Bendrąją priešmokyklinio ugdymo(si) programą integruojama:
     - Programa „Zipio draugai“;
     - Programa „Pienas vaikams";
     - Programa „Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimas mokyklose";
     - Ikimokyklinio amžiaus vaikų olimpinio ugdymo programa;
     - Sveikatos ugdymo programa „Sveikatos ABC".

   Taip pat tęsiama ilgalaikė socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai".