Psichologas

Psichologo asistentė Rita Pocevičiūtė konsultuoja tėvus (globėjus), auklėtojas psichologiniais klausimais, teikia jiems su vaikų ugdymu susijusias rekomendacijas, atlieka psichologinį įvertinimą bei tyrimus, dirba su elgesio, emocinių, bendravimo bei kitų sunkumų turinčiais vaikais.

Darbo laikas

Rita Pocevičiūtė 

Pirmadienis -
Antradienis  13.00-18.00
Trečiadienis  -

Ketvirtadienis 13.00-18.00
Penktadienis  -