Velykės apsilankymas darželyje

20160325 105138    Kovo 25 d. mūsų darželio ugdytinius aplankė Velykų bobutė. Ji skubėjo pas vaikus, kartu su „vištytėmis“ ir „zuikučiai“. Gražiuose savo rateliuose Velykė vežė visiems ne tik įvairiausių spalvų margučių, bet ir daug gražių lietuviu liaudies mįslių, posakių, legendų. Ji kantriai pasakoji vaikams apie Velykų šventės tradicija. Supažindino visus su Velykų simboliais ir jų reikšmėmis. „Spinduliukų“ grupės ugdytiniai kartu su savo auklėtojomis ir meninio ugdymo pedagoge paruošė nuotaikingą programėlę. Skambėjo vaikų dainos, eilėraščiai ir juokas. Neliko nei vieno abejingo Velykų bobutės dovanoms. Kiekvieną vaikutį ji paglostė, išklausė, paguodė. Atsisveikindama Velykų bobutė padovanojo kiekvienam mažam vaikeliui po margutį ir dalelę tikros Velykų šventės.

Skaityti daugiau...

Kai šalia draugas

15 spind.lkovas 020    Savaitę „Be patyčių“ su Spinduliukų grupės vaikučiais kalbėjomės apie draugystę, geriausią draugą. Diskutavome – „Kas yra draugas“, „Kam reikalingi draugai“, „Kaip išsaugoti draugystę“.
    Spinduliukai sako, kad jiems patinka turėti daug draugų, kartu žaisti, dalintis žaislais. Smagu kartu kalbėtis, juokauti, šėlti ir išdykauti. O kai liūdna ar susižeidi draugas gali paguosti, nuraminti ir apginti. Iš draugo nelaimės nereikia juoktis, ir jokiu būdu negalima muštis, maivytis ar tyčiotis.
    Vaikučiai grupės draugams sakė linkėjimus, dovanojo vieni kitiems pačių pagamintus atvirukus.
   Sulaukė Spinduliukai draugų iš Jurbarko gimnazijos. Gimnazijos moksleiviai ir socialinė darbuotoja Dalia Eidukaitienė vaikučius pakvietė į draugystės ratelį. Žaidė žaidimus, dainavo daineles apie draugystę, apie Lietuvą, visi kartu piešė „Draugystės takelį“. Vaikai labai džiaugėsi šia draugyste, patirtais įspūdžiais dalijosi su tėveliais, kitų grupių vaikučiais. Ačiū gimnazijos moksleiviams už gražią draugystės valandėlę.

Skaityti daugiau...

MAŽŲJŲ POEZIJOS ŠVENTĖ „VAIKYSTĖS SPARNAI“

20160317 112507    Poezija vaikams turi būti „ be melo, laisva, teisinga, mylinti ir mokanti meilės... Kaip vaikas pamils žmogų, jei jis niekada nebus mylėjęs pienės ir žiogo? Kaip jis mylės gyvenimą, jei nebus pamilęs žemės ir debesio?..“ – šiais, poetės Janinos Degutytės žodžiais, Jurbarko vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ kvietė visus norinčius rajono ikimokyklinių įstaigų vaikučius dalyvauti poezijos šventėje „Vaikystės sparnai“.

 

Skaityti daugiau...

Savaitė be patyčių

20160316 100816     Draugai tai visas turtas,
     Kurį dabar turiu.
     Džiaugiuosi jais kas dieną
     Ir linksminuos kartu.
           Draugystė-tai dalykas,
          Gražiausias iš visų.
          Nes kai turi draugų-
          Tau niekas nebaisu.

    Kovo 16 dieną ,,Nykštukų'' ir ,,Sveikuolių'' grupių ugdytiniai rinkosi paminėti Vaikų linijos organizuojamą veiksmo savaitę ,,Be patyčių''. Visi kartu aiškinomės kas tai yra patyčios, kalbėjome apie draugystę, atjautą, paguodą. Ugdytiniai vieni kitiems dovanojo pačių sukurtas ,,Draugystės'' knygas. Ant ,,Gerumo sparnų'' rašė linkėjimus ir juos dovanojo draugams. Tikimės, jog ši akcija padės vaikams suprasti kaip svarbu saugoti draugystę, gyventi be patyčių ir užgauliojimų.

Skaityti daugiau...

SVEČIUOSE MOKINIAI

IMG 4009    Siekiant lengvesnės mūsų ugdytinių adaptacijos mokykloje, mes glaudžiai bendradarbiaujame su Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos pradinių klasių pedagogais. Šiais mokslo metais įsijungėme į bendro projekto „Sklandus perėjimas iš darželio į mokyklą“ įgyvendinimą. Organizuojame bendrus renginius, kurie praplečia abipusį pažinimą, suteikia informacijos. Š. m. kovo 14 d. pas mus į darželį atėjo Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos ketvirtos klasės mokiniai ir jų mokytoja Kristina Petkuvienė. Daugelis mokinių, tai mūsų buvę darželio ugdytiniai. Visi susirinkę į salę, prisiminėme mums brangios šventės-Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos nuotaikas ir prasmę. Ši šventė pabuvojo kiekvieno iš mūsų namuose ir širdyse. Visi kartu pabendravę, padainavome dainų apie Lietuvą, skirstėmės į grupes atlikti meninę užduotį.
   Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai su mokinių pagalba spalvino, žymėjo reikšmingus Lietuvos simbolius, aiškinosi jų prasmę. Džiaugiamės mokinių apsilankymu darželyje ir laukiame naujų susitikimų mokykloje. Mokytojų ir mokinių susitikimai darželyje ir mokykloje leidžia artimiau susipažinti ir bendrauti.

Skaityti daugiau...

„Mažųjų meistrelių ir amatų“ šventė

20160310 102518     Kovo 10 d. jau penkioliktąjį kartą mūsų darželyje vyko „Mažųjų meistrelių ir amatų šventė“. Linksma, triukšminga ir gardžais pyragais kvepianti mugė sukvietė į gražų būrį visą darželio bendruomenę. Vaikučių tėveliai labai noriai ir aktyviai dalyvavo šventėje. Kartu su savo vaikais pagamino įvairiausių darbelių. Mamytės stebino savo kepinių išradingumu ir puikiu jų skoniu.
    Organizuojant šventę, stengiamės išlaikyti mugės senąsias tradicijas. Pirkti, parduoti, derėtis ir girti-visiems labai smagu! Auklėtojos iš anksto kalbėjo su ugdytiniais apie Lietuvoje nuo seno labai mėgstamą šventę – Kaziuko mugę. Vaikai sužinojo apie senuosius lietuvių amatus, darbo svarbą žmogaus gyvenime. Mielai patys minkė plastiliną, karpė, konstravo, piešė.
    Darželio folkloro „Volungėlė“ visus susirinkusius džiugino šventiniu koncertu salėje. Šokių, dainų, liaudiškos išminties ir smagių Kazytės ir Barborytės papokštavimų niekada nebūna per daug.
Kartu praleistas laikas mugėje visiems paliko gerus įspūdžius.

Skaityti daugiau...

Rytmetys bibliotekoje "Pasitikime grįžtančius paukščius"

SAM 2130    Kovo 9d. Vaikų literatūros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Lina pakvietė mūsų darželio priešmokyklinio ugdymo ,,Spalviukų“ ir ,,Nykštukų“ grupių ugdytinius į rytmetį ,,Pasitikime grįžtančius paukščius“. Bibliotekoje vaikučius pasitiko muzikinis grįžtančių paukštelių pasisveikinimas, rodomos skaidrės su paukštelių atvaizdais. Mažieji bandė atpažinti ir įvardinti juos pasveikinusius giesmininkus, pasakojo iš kur jie, ir su kuo grįžo. Prisiminė kurie paukšteliai lieka žiemoti Lietuvoje, patys pamėgdžiojo jų balsus. Pasikalbėję, viena vaikučių grupė virto gandrais, o kita- ereliais. Sustoję į ratelį, pakviesti skrido pasisveikinti po du, po tris, po keturis. Kaip įdomiau pasisveikinti reikėjo sugalvoti patiems. O kad žaisti būtų dar linksmiau, į svečius pakvietė kiškį Motiejų ir varną Veronę- Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro ,,Vaivorykštė“ aktorius. Visi rytmečio dalyviai smagiai žaidė žaidimus, šoko ratelius, patyrė džiugių akimirkų improvizuodami.

Skaityti daugiau...

"Mažųjų olimpiada 2016"

20160225 110310     Mūsų darželio veiklos kryptis – sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo ugdymas nuo mažens. Tad džiugiai sutikome žinią, kad vėl patekome į didžiausią Lietuvoje ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektą „Mažųjų olimpiada 2016“. Pagal nuostatuose pateiktą planą dalyvavome seminare pedagogams „Ikimokyklinio amžiaus vaikų olimpinis ugdymas. Projektas „Mažųjų olimpiada“. Seminare, Olimpinio švietimo programų vadovė Vita Balsytė, kalbėjo apie olimpinių idėjų sklaidą ikimokyklinėse įstaigose ir ragino būti olimpiečiais ne tik sporte, bet ir gyvenime. Ugdant tokias olimpines vertybes: kaip tikslo siekimas, pagarba, draugystė.
     Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos prezidentė ir projekto „Mažųjų olimpiada 2016“ koordinatorė Audronė Vizbarienė pristatė šį projektą pateikdama metodines rekomendacijas. Koordinatorės teigimu, projekto esmė – ne 6 vaikų komandos treniravimas, o olimpinių idėjų puoselėjimas ir olimpinės atmosferos kūrimas.

Skaityti daugiau...