Įstaigos vadovai

fixus 825 v1

     Direktorė – Irena Bertulienė
    Baigusi Klaipėdos pedagoginę mokyklą ir Šiaulių pedagoginio universiteto Klaipėdos fakultetą. Įgijusi šias specialybes: vaikų darželio auklėtojo, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo. Jurbarko vaikų lopšelyje-darželyje dirba nuo jo įkūrimo pradžios. Pradžioje dirbo auklėtoja, vėliau direktorės pavaduotoja ugdymui, nuo 2000 metų balandžio mėnesio – direktore.
                                                                                               Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Irena Povilaitienė
    Baigusi Klaipėdos universiteto ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos specialybės kursą, suteikta ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija. Jurbarko vaikų lopšelyje-darželyje dirba nuo 1986 metų. Pradžioje dirbo auklėtoja, nuo 2000 metų dirba direktorės pavaduotoja ugdymui.