„Kodėlčiukai"

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes vaikiukai Kodėlčiukai,
Gyvenam daržely.
Viską norim sužinoti,
Čia visiems mums gera...

„Kodėčiukų“ grupę lanko 19 vaikų: 9 mergaitės ir 10 berniukų. Vaikučius grupėje ugdo, auklėja ir globoja ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ramutė Birgiolienė, Vilma Rimkienė ir jų padėjėjos Inga Januškienė, Rasa Jucevičienė. Mažieji ,,Kodėlčiukai‘‘ čia ieško ir atranda atsakymus į klausimus: Kodėl žvaigždelės danguj neskraido? Kodėl bitelės medų vis laižo? Kodėl paukšteliai žiemą nečiulba? Kodėl žuvytės dainuot nemoka?‘‘...