Loading
Apie lopšelio - darželio vykdomą sveikatingumo veiklą "Sveika mokykla" skaitykite ČIA

Respublikinis etnokultūros renginys „Iš tautosakos skrynelės“

176049815 289473516008629 3111513535802075509 n   Atverti tautosakos skrynelę ir pasidžiaugti joje dailiai suguldytais senolių išminties lobiais: dainomis, lopšinėmis, pasakomis balandžio 28 d. pakvietė „Ąžuoliuko“ mokykla. Respublikinis etnokultūros renginys „Iš tautosakos skrynelės“ vyksta kas antri metai. Tai populiarus ir laukiamas visų, kurie mėgsta lietuvišką dainą, gražų lietuvišką žodį, renginys. Ypač žavi ir jaudina, kai tai skamba iš vaiko lūpų.
   Šiais metais, atsižvelgiant į sudėtingą situaciją, renginys vyko virtualioje erdvėje. Visada džiaugiamės ir palaikome savo pačių artimiausių kaimynų naujas idėjas ir gražius sumanymus. Mūsų darželio ugdytiniai yra nuolatiniai šio renginio dalyviai ir entuziastai. Šį kartą renginyje darželį atstovavo ansambliukas iš „Saulės zuikučių” grupės. Tai: Radvilė Ryliškytė, Adas Puišys, Elija Eikevičiūtė, Deimantė Baltinytė ir Aušrinė Kasulaitytė. Jie sudainavo lietuvių liaudies dainą „Vijo lizdą pelėda“. Klausantis lietuvių liaudies dainų supranti, kad jose visa gyvenimo išmintis. Daug kantrybės ir pastangų reikia norintiems išmokti gražiai jas padainuoti. Ansambliuko dalyviai ir vadovės buvo apdovanoti „Ąžuoliuko“ mokyklos padėkos raštais. Norėdami paskatinti vaikus ir toliau domėtis lietuvių liaudies kūryba mūsų darželis apdovanojo juos padėkos dovanėlėmis.
    Dėkoju vaikučių auklėtojai N. Mačiulienei už visokeriopą pagalbą ruošiantis respublikiniam tautosakos renginiui „Iš tautosakos skrynelės“. Dėkoju tėveliams, kurie užaugino gerus ir mylinčius dainą vaikučius. Daug šiltų žodžių norėčiau pasakyti ir šventės organizatoriams bei palinkėti jiems optimizmo, geros nuotaikos, vilties ir tikėjimo.

Skaityti daugiau...

Respublikinis sambūris „Po Nykštukų kepure“

  Šiandienos darželis neįsivaizduojamas be pokyčių, inovacijų diegimo, be inovatyvaus ugdymo. Siekiant užtikrinti kokybišką, į vaiką orientuotą ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą būtina nuolatos domėtis vykstančiais pokyčiais, dalintis gerąja patirtimi, bendrauti ir bendradarbiauti.
  Siekdami užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų šiais metais mūsų lopšelis-darželis „Nykštukas“ įstojo į Lietuvos lopšelių-darželių „Nykštukas“ respublikinį  sambūrį „Po Nykštukų kepure“. Sambūriui priklauso 10 ikimokyklinių įstaigų iš įvairių Lietuvos miestų: Rokiškio, Ukmergės, Panevėžio, Šiaulių r. Kuršėnų, Telšių, Vilniaus, Klaipėdos, Alytaus, Plungės ir Jurbarko, kuriuos visus vienija „Nykštuko“ vardas.
 Lietuvos ikimokyklinių įstaigų sambūrio „Po Nykštuko kepure“ pagrindinis tikslas - bendravimo ir bendradarbiavimo ryšiai, organizuojant pedagogų kūrybinius metodinius susitikimus, seminarus, konferencijas, išvykas, įvairius renginius, projektus, dalintis gerąja patirtimi, skleisti informaciją apie sambūrio veiklą ir kt.
  Tikimės, kad užsimezgusi draugystė tarp šalies „Nykštukų“ mums visiems padės siekti pokyčių ir atsinaujinimo ir visada reikiamo bendravimo ir bendradarbiavimo ir tobulėjimo.
  Gaila, kad pastarieji metai dėl pandemijos, neleidžia mums susitikti, pabendrauti, pabūti kartu. Šiuo metu bendravimas vyksta virtualioje aplinkoje.
  Viliamės pandemijos pabaigos ir „gyvo“ sambūrio susitikimo viename ar kitame Lietuvos regione.
  Būdami Lietuvos lopšelių-darželių „Nykštukas“ respublikinio sambūrio „Po Nykštuko kepure“ nariu, aktyviai įsijungėme į organizuojamus sambūrio renginius, kaip respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualią kūrybinių darbų parodą „Margučiai į Rokiškį ritas...“ ir kūrybinį projektą – sambūrio emblemos „Po Nykštuko kepure“ kūrimą.

Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas" direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Povilaitienė

Respublikinė akcija „Judrūs vaikai – gamtos draugai“

IMG 20210426 112744  Būdami neabejingi aplinkai, kurioje patys būname kiekvieną dieną, norime būti  pilietiški ir matyti švarią mus supančią aplinką, gražią gamtą. Todėl nedvejodami įsijungėme į respublikinę akciją „Judrūs vaikai – gamtos draugai“, kurią organizavome balandžio 26-29 d. Nebuvo nė vieno, kuris būtų abejingas savo darželio aikštelei, visi norėjo, kad aplinka taptų daug švaresnė, gražesnė ir sveikesnė, juk daug maloniau ir sveikau judėti ir mankštintis gryname ore.
    Šios akcijos tikslas – ugdyti vaikų sveiko gyvenimo būdo nuostatas, primenant ekologijos svarbą mus supančioje aplinkoje, visų bendruomeniškumą, pagalbą, bendro gėrio siekį ir būti sveikais, aktyviais savo šalies piliečiais.

 

Skaityti daugiau...

Velykos – gražiausia pavasario šventė!

bbb    Sūpauja saulę šaltiniai žydri,
    Žydintys medžiai čiulba ir šnara.
    Būkime švelnūs,
    Būkime geri
    Šitokią dieną pavasario gerą!

    Parskrendantys iš šiltų kraštų į Tėvynę, paukščiai ant sparnų parneša pavasarį. Pati gražiausia pavasario šventė – Velykos! Nuo seno lietuviai mokėjo gražiai švęsti Velykas. Šios tradicijos buvo saugomos, perduodamos iš kartos į kartą.
    Balandžio 1-2 dienomis mūsų darželyje vyko velykiniai rytmečiai „Kiškučių margučiai“. Šiais metais, atsižvelgdami į sudėtingą situaciją Lietuvoje, stengėmės organizuoti šventę vaikams laikydamiesi visų saugumo reikalavimų. Šventinis rytmetis vyko kiekvienai grupėj atskirai. Kadangi Velykų bobutė negalėjo atvykti – tai margučius perdavė dviems šaunioms „Zuikienėms“, kurios ir atnešė juos į darželį. Vaikai į šventę atėjo pasipuošę, pakylėti šventinės nuotaikos. Visi noriai dalyvavo šventėje: šoko, dainavo, rideno margučius, deklamavo eilėraščius. Šventės vedančioji vaikams pasakojo apie Šv. Velykų šventimo papročius ir tradicijas, supažindino su pagrindiniais Šv. Velykų simboliais. Aiškino jų reikšmę. Kiekvienas vaikutis buvo pradžiugintas velykaičiu. Tai mūsų rūpestingų darbuotojų svogūnų lukštuose senoviniu būdu nudažyti margučiai.
    Prabudusi gamta, sugrįžę paukščiai ir Šv. Velykų dvasia lai įkvepia visiems naują viltį ir tikėjimą.

Skaityti daugiau...

Informacija apie gautas paramos lėšas

    Lopšelio-darželio „Nykštukas“ paramos sąskaiton 2020 metų lapkričio mėnesį gauta 2350 eurų 2% gyventojų pajamų mokesčio. Taip pat turėjome sukaupę 2019 m. pabaigoje pravestas 2368 eurus. Lėšų panaudojimo klausimas svarstytas mokyklos tarybos posėdyje. Pritarus siūlymui visas lėšas panaudoti oro kondicionierių įrengimui vaikų grupėse, jos skirtos jų įsigijimui ir įrengimui. Keturiose grupėse („Drugelių“, „Saulės zuikučių“, „Sveikuolių“, „Nykštukų“) įrengti kondicionieriai, išleista 4718 eurų.
    Nuoširdžiai dėkoju visiems, skyrusiems 2 % savo pajamų mokesčio lopšeliui-darželiui. Kviečiu visus pasinaudoti suteikta galimybe patiems spręsti, kam skirti 2 % savo pajamų mokesčio ir skirti juos lopšeliui-darželiui ir ateinančiais metais. Jūsų visų geranoriškumas ir parama leis sudaryti jaukesnes, geresnes sąlygas mažiesiems lopšelio-darželio ugdytiniams.
    Primename, kad pasikeitė prašymų paramai skirti pateikimo tvarka. Nuo 2020 m. prašymus paramai skirti galima teikti tik elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą.

                                                                                                                 Pagarbiai, direktorė Irena Bertulienė

Lietuva – tai mes!

159300020 2990847287810069 8735435068260121770 n    Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena yra svarbi istorinė data mūsų valstybei ir kiekvienam Lietuvos piliečiui. Kovo 9-10 d. lopšelio-darželio grupėse vyko pilietiškumo valandėlės  „Lietuva – tai mes!“, kurių metu vaikai vedami pedagogų leidosį į edukacinę kelionę po Lietuvą. Valandėlių metu vaikai sužinojo kuo svarbi ši diena mūsų valstybei, žmonėms, kodėl svarbu būti laisvais ir nepriklausomais. Jie piešė, statė pilis, vartė enciklopedijas, žiūrėjo žemėlapius, sukiojo gaublį ieškodami savo tėvynės Lietuvos, žaidė žaidimus, kurie padeda pažinti geriau savo tėvynę. Kalbėjo ir apie gerumą, draugiškumą, laimę. Juk tik laimingi vaikai auga laimingoje Tėvynėje. Todėl visi maži ir dideli turime išmokti mylėti, draugiškai sugyventi, nesipykti, padėti vienas kitam, kad visiems būtų gera gyventi Lietuvoje.
    Lukas. „Aš myliu Lietuvą, nes joje yra daug gražių miestų, Baltijos jūra.“
    Rapolas: „Man Lietuva labai brangi. Gerai, kad jokie priešai jau senai nebepuola, ji laisva. Myliu Lietuvą, nes ji spalvota, įdomi. Linkiu jai būti sveikai, kad joks virusas daugiau nepultų“.
    Deina: „Ji graži, nuostabi, mylima. Lietuva- būk sveika ir žydinti“.
    Sofija: „Myliu Lietuvą, nes joje daug gėlių, ji spindi, kai saulė šviečia į miestų ir kaimų namų langus. Ypač myliu jos puošnią vaivorykštę. Linkėčiau, kad per jos šventę vaivorykštė būtų aplink saulę“.
    Danielė: „Aš labai myliu Lietuvą, nes ji yra labai graži ir nuostabi. Čia žmonės gyvena ir laimės daug turi“.
    Viltė: „Labai gražios Lietuvos spalvos ir labai man smagu Lietuvoj gyventi“.
    Rusnė: „Lietuvoje yra graži Gedimino pilis. Lietuva labai graži ir nuostabi. Myliu mamą, tėtį ir dar moku eilėraštuką apie Lietuvą. Čia graži žolė, miškai neteršiami ir labai gražiai spindi saulė“.

Skaityti daugiau...

Su gimtadieniu – Lietuva!

IMG 20210215 093014                               Gyvenkim ir mylėkim pasaulį.
                               Didžiuokimės tėvyne Lietuva!
                               Iškelkim laisvės vėliavą į saulę,
                               Ir būkime viena stipri šeima !

    Vasario 16-oji – išskirtinė data valstybės istorijoje, liudijanti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės siekius. Ši diena mūsų vienybės, valstybingumo, atkūrimo ir išsaugojimo simbolis, neatsiejamas nuo pagarbos savo tautos istorijai ir kiekvienam kovojusiam už galimybę šiandien laisvai švęsti šią didingą dieną..
    Besiruošdami šiai šventei, mūsų mažieji ugdytiniai, kartu su auklėtojomis puošė savo grupių aplinkas, trispalviais akcentais dekoravo langus, pagarbą, meilę tėvynei įvairiausiomis spalvomis perteikė savo meniniuose darbeliuose.
    Šiais metais Lietuvos gimtadienį švenčiame kitaip. Dėl pandemijos, negalime sueiti į vieną didelį būrį, negalime kartu giedoti himną, negalime visi kartu susikabinti rankomis ir pasakyti – „Mes mylim tave Lietuva!“
   Todėl vasario 15-ąją kiekvienoje amžiaus grupėje vyko pilietiškumo valandėlės – „Su gimtadieniu Lietuva!“ Valandėlių metu vaikai neakivaizdžiai keliavo po istorines, įžymias Lietuvos vietoves, prisiminė iškilius, brangius Lietuvai žmones. Suprantamais, aiškiais būdais ir patraukliomis priemonėmis pedagogės papasakojo apie svarbiausius istorijos įvykius, gamtos grožį, priminė vaikams valstybės simbolius. Savo grupėse vaikai kartu su auklėtojomis surengė dailės darbelių parodas „Augsim ir puošim savo žemelę, visad mylėsim gimtą šalelę“.

Skaityti daugiau...

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“

Screen Shot 2017 02 21 at 15.06.00 1 1   Projekto organizatoriai.
   Projektą organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA). Projektą globoja pirmoji ponia D. Nausėdienė.
    Projekto idėja.
   Ikimokyklinis ir priešmokyklinis amžius – palankiausias formuoti įgūdžius, įpročius ir gyvenimo nuostatas (tame tarpe ir fiziškai aktyvaus gyvenimo nuostatą), o projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“ –  puiki priemonė skatinanti vaikų fizinį aktyvumą bei pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, supažindinanti su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis.
    Projekto tikslas.
   Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.
    Projekto uždaviniai:
    Skatinti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, kilnų elgesį ir bendradarbiavimą.
   Teikti metodinę, konsultacinę pagalbą ikimokyklinio ugdymo pedagogams fizinio aktyvumo skatinimo ir sporto renginių ikimokyklinio ugdymo įstaigose organizavimo klausimais.

Skaityti daugiau...