Piešinių konkurso „Nupiešk olimpinę svajonę“ apdovanojimai

Paskelbta: 2021-09-02

 Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas" direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Povilaitienė