Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“

Paskelbta: 2021-02-08


    Sudaryti sąlygas ikimokyklinio ugdymo pedagogams dalintis gerąja vaikų sveikatinimo ir fizinio aktyvumo skatinimo patirtimi.
    Skatinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų.
    Kurti ikimokyklinio ugdymo pedagogų bendruomenę orientuotą į fizinio aktyvumo skatinimą.
    Projekto dalyviai:
    325 ikimokyklinio ugdymo įstaigos iš 47 savivaldybių, apie 32000 vaikų.
    Projekto eiga:
    Žaidynių vykdymo data – 2021 metų sausio 4 – birželio 30 d.
    Pirmasis etapas – Fizinio ugdymo  veiklos įstaigose nuo 2021-02-03 iki 2021-04-30.
    Antrasis etapas – „Lietuvos mažųjų žaidynės įstaigose“ nuo 2021-05-03 iki 2021-05-31.
    Trečiasis etapas – „Lietuvos mažųjų žaidynės festivaliai nuo 2021-06-01 iki 2021-06-30.
    Lietuvos mažųjų žaidynių pagrindas – skirtingų sportinių estafečių, žaidimų varžybos, kuriuos yra organizuojamos trimis etapais. Pirmojo ir antrojo etapo dalyvių skaičius ir amžius neribojamas, dalyvauja visi įstaigos ugdytiniai ir bendruomenė. III etapo dalyvių ugdytinių amžius – 5-6 metų (2015 m. gimimo). Komandą sudaro 6 ugdytiniai (3berniukai, 3 mergaitės). Komandą lydi du pedagogai. Tikslus III etapo festivalių skaičius jų dalyviai ir vykdymo tvarka bus nustatoma atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją šalyje situaciją Lietuvoje.
    Žaidynių estafetės yra sukuriamos ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų taip, kad būtų ugdomi įvairūs ikimokyklinio amžiaus vaikų fiziniai gebėjimai, tad „Lietuvos mažųjų žaidynėse“ svarbiausia yra taisyklingas vaikų fizinis ugdymas ir olimpinių vertybių, tokių kaip draugystė, tobulėjimas ir pagarba, diegimas.
Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas" direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Povilaitienė