Loading

Dėl atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo darželyje (karantino metu).

   Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. T2-99 ,,Dėl Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo pakeitimo".
    Informuojame, kad nuo atlyginimo už vaikų išlaikymą mokėjimo švietimo įstaigoje tėvai atleidžiami, nepaprastosios padėties, ekstremalios situacijos, epidemijos arba karantino laikotarpiu, jei tuo metu ugdymo procesas negali vykti mokiniams dalyvaujant fiziškai ugdymo veiklose.